Talking and listening to children

mandag 28. januar 2008

Blant bøkene jeg har lest den siste tiden er «Children’s Spaces» av Mark Dudek. Boken inneholder et interessant kapittel av Alison Clark – «Talking and listening to children» – om hvordan man best kan kommunisere med små barn om design. Clark skriver at det generelt er økende interesse for å la barn delta når avgjørelser om deres liv tas, og sentralt i dette er også betydningen av å ta hensyn til barns meninger i forhold til utformingen av deres fysiske omgivelser. Jeg ønsker i mitt prosjekt å involvere barn i ulike aldre i designprosessen, og Clark beskriver i boken en ny metode for kommunikasjon med yngre barn – «The Mosaic Approach». Metoden er et resultat av en studie Clark utførte i en barnehage med barn i alderen 2-4 år. Metoden fokuserer først og fremst på arkitektur og innredning, og mindre på fysiske objekter, men jeg finner deler av den relevant for mitt prosjekt, først og fremst fordi den beskriver interessante metoder for kommunikasjon som fokuserer på barns styrker fremfor svakheter, og er tilrettelagt for at barn har ulike ferdigheter og kunnskaper. Tradisjonelle metoder i brukerinvolvert design som spørreskjemaer og intervjuer fungerer bedre sammen med voksne brukere enn med barn. 

Metodene som brukes i The Mosaic Approach er:

 • Observasjon av barna
 • Konferanser – korte intervjuer med barna 1 til 1 eller i grupper
 • Kamera – barna får selv bruke engangskamera til å ta bilde av områder og objekter som har betydning for dem
 • Omvisning – barna får arrangere guidede turer i sine omgivelser
 • Kart – 2D-representasjoner av omgivelser og rom med barnas egne bilder og tegninger
 • Intervjuer – Uformelle intervjuer med barnehageansatta og foreldre

Jeg har fundert på hvordan jeg skal få observert barnefamilier hjemme hos dem selv og hvordan barna benytter møbler og omgivelser i en naturlig, hverdagslig setting. Både barn og voksne oppfører seg annerledes når de har besøk eller når fremmede observerer dem. Jeg har kommet frem til at en mulig løsning er å sette sammen en Probe som jeg deler ut til noen familier med barn. Probepakken kan ta utgangspunkt i metodene fra The Mosaic Approach, og inneholde instruksjoner/oppgaver som strekker seg over en begrenset periode – 1-2 uker. Perioden avsluttes med et uformelt møte med familien for tilbakelevering av pakken pluss et intervju.

I tillegg mener jeg det er viktig å ha direkte kontakt med barn, og i møte med Trollkid og Gulberg Produktdesign den 18. januar diskuterte vi blant annet å la barn i ulike aldersgrupper få komme med sine idéer rundt møbler – alle trenger ikke nødvendigvis være i målgruppen. Jeg planlegger å kontakte en skolefritidsordning (Lysejordet SFOSørkedalen SFO) for å holde en workshop sammen med dem. Her kan jeg også observere barn som leker. For kontakt med yngre barn er Lysejordet Barnehage aktuelt.

Flere publikasjoner av Alison Clark:

Reklamer

1. møte hos Trollkid og Gulberg

torsdag 24. januar 2008

Den 18. januar var jeg på Kongsvinger og Magnor for å møte Dagfinn fra Trollkid og Teresa fra Gulberg Produktdesign. Målet med møtet var å få mer detaljert bakgrunnsinfo om Trollkid, produksjonsprosess, status for møblene per i dag, diskutere ideer til nye produkter og materialer samt avklare eventuelle spørsmål rundt selve oppgaveformuleringen i diplomprogrammet.

Jeg har skrevet et detaljert møtereferat fra notatene fra møtet, til bruk for meg selv som rettledning videre i prosjektet. Direkte relatert til oppgaven kan følgende kort oppsummeres:

Produksjon foregår i dag i Litauen, men det er ønskelig å produsere i Norge på sikt. Gjerne av norske materialer. Furu og gran er aktuelt.

– Jentene i Gulberg har mye erfaring både med tre og metall, samt stoppede møbler ifbm. møbelproduksjon for Eskoleia Møbel/BG Norge. I Eidskog er det 3 lokale materialer som «gjelder»: Tre, aluminium (Hydro) og glass (Magnor).

– Vi snakket om prisrammer for den endelige løsningen. Trollkids produkter er i dag forholdsvis dyre – Tronestolen selges for 1495,- og Ugle stumtjener for 1295,-. I forhold til dette kunne det være ønskelig å også ha rimeligere produkter. Modulløsninger hvor man kan velge å kjøpe enten én eller flere er veldig aktuelt. Også i forhold til produksjon i Norge lønner det seg å tenke på enkle og rimelige løsninger. Gjerne utsalgspris under 1000 kroner – er under 500 oppnåelig?

– Tenk gjerne på emballasje og praktiske detaljer som skruer og fester, dette er noe de jobber med å optimalisere i de eksisterende produktene.

– Fokus på eksportmarkedet er i dag noe nedtonet i forhold til hva det var i starten, «hjemmemarkedet» i Skandinavia/Norden er minst like viktig. Allikevel er det ønskelig med produkter som kan fungere i flere markeder, eventuelt med enkle justeringer.

cross_dressing1.jpg

Idéer som ble diskutert: Kan man spille på sanser – den taktile sans, luktesans? Dagfinn nevnte møbler som lukter av Tyri/tjære. Det å bygge hytte og å lage sitt eget rom er noe mange barn liker. Jeg presenterte rollespill og utkledning som en mulig innfallsvinkel, dette ble positivt mottatt. Denne type lek har mange positive effekter for barna – sosial trening, språk, problemløsing etc. Rollelek er vanlig fra 3-4 år og oppover, og i mer avansert form fra 6 år og oppover. Møbler kan for eksempel være kulisser eller rekvisitter i slik lek.

Aldersgruppe: De ulike eksisterende produktene er fordelt utover med mågruppe 3-10 år. Barn leker mer og mer alene fra 3 år og oppover, så det er naturlig å ha denne målgruppen som utgangspunkt. Skal jeg satse på de litt eldre barna eller de yngste? Skal jeg lage flere produkter for ulike alderstrinn?

Plansjer fra møtet, brukt til utgangspunkt for diskusjon:

Plansjene tar utgangspunkt i denne oppsummeringen, som var det siste som ble gjort før møtet.

SHOW HOME
8761 3405
http://www.ourshowhome.com/docs/kidsmod/index.html
24 Feb: Kids Modern
10am, 4pm, taking place at Dulwich College, SE21 7LD.

Design show open to all showing funky & fab furniture, fashion & toys for kids. £5 entry, free for children. The latest in bright, clever design solutions from celebrated young designers. Oudoor kid-friendly bbq, free puppet show, & Dulwich college’s monthly farmers’ market.

Oppsummering uke 3/08

torsdag 17. januar 2008

En liten oppsummering av kreative refleksjoner jeg har gjort meg denne uken:

– Tilbakemelding fra Geir på at «et møbelkonsept» som beskrevet i programmet helst bør resultere i mer enn ett møbel. Jeg ser for meg at dette kan være:

 1. En serie møbler rundt et felles tema?
 2. Et sett moduler som fungerer hver for seg og sammen?
 3. En serie møbler rettet mot ulike alderstrinn?
 4. En serie møbler av ulik størrelse/pris/funksjon/kompleksitet?

– Temaer som er i tråd med Trollkids profil og kan være aktuelle som utgangspunkt for konsepter:

 1. Alf Prøysen: Helene Harefrøken, Nøtteliten, Bolla Pinnsvin etc.
 2. Norske eventyr: De 3 bukkene bruse, troll, prinsesser, Askeladden etc.
 3. Vern av norsk natur og dyreliv: Truet barskog, truede dyrearter
 4. Skogsbær: Blåbær, tyttebær, multer…
 5. Årstidene
 6. Vinter: Snø og is…
 7. Rollespill: Dukketeater, utkledning, speil og garderobe, kulisser etc.

– I prosjektbeskrivelsen nevnes det å utforske nye materialer som et delmål, blant annet for å stimulere barnas taktile sans og for å synliggjøre ulike flater. Det vil være naturlig å bruke miljøvennlige materialer med rot i norske tradisjoner, eksempler på dette er:

 1. Ull
 2. Filt
 3. Stein
 4. Skinn
 5. Bark

– I prosjektbeskrivelsen er ordene «lek», «bevegelse» og «aktivitet» mye brukt, men ikke definert. Det står imidlertid at det ferdige konseptet skal fungere innendørs i private hjem, og utagerende lek med mye lek og støy vil vanligvis foregå utendørs eller i større rom. Jeg tenker derfor først og fremst på aktivitet og bevegelse som trener for eksempel balanse, koordinasjon eller rytmikk:

 1. Hoppe
 2. Skli
 3. Balansere
 4. Danse
 5. Gynge
 6. Trille
 7. Rulle
 8. Svinge
 9. Krype

– Konseptet skal dessuten stimulere kreativitet og fantasi, dette kan for eksempel være i form av:

 1. Rollelek
 2. Utkledning
 3. Bygge / skape
 4. Hukommelse
 5. Hemmeligheter

Konferanse: Design For Children

torsdag 17. januar 2008

Under London Design Festival i september 2007 ble det arrangert en 1-dags konferanse med tema «Design For Children». Urban Preschool Blog rapporterte fra konferansen, og et sammendrag av dagen finnes her. Hovedfokus for konferansen var «the desirable qualities of the built environment presented through examples of collaborations between architects, designers and the educators of the world-renowned preschools in Reggio Emilia, Italy». Studio UK har også en tekst om konferansen på sine sider.

Reggio Emilia-metoden er verdenskjent innen pedagogikk og legger stor vekt på kreativitet og fantasi. Barnet ses på som ressurssterkt og kompetent og oppfordres til å uttrykke seg og skape ting gjennom kunst. Kreative og utforskende prosjekt- og temaarbeid med fokus på nærmiljø og natur er vanlige.

Det er denne metoden som ligger til grunn for møbelkonseptene PLAY+SOFT, resultatet av et 4 år langt forskningsprosjekt rundt myke møbler for barn.

 

«PLAY+SOFT» aims to enrich the material complexity and variety of environments for young children, introducing pliability, softness, and elasticity in places that are often composed of few materials, all of them hard. A rich material landscape supports children in their learning adventures and in constructing their identities, helping them to hone their sensory perceptions and develop synthetic abilities.»

Children are from the moon

onsdag 16. januar 2008

 

En interessant artikkel om det å designe for barn: «Adults are from Earth; Children are from the Moon – Designing for Children: A Complex Challenge» av Randy White fra White Hutchinson Leisure & Learning Group.

Bilibo

onsdag 16. januar 2008

 

Bilibo er et multifunksjonsleketøy i plast som kan fungere som blant annet krakk, gynge, boggekloss, tromme, snurrebass, øse og akebrett. Her finnes det ingen instruksjoner eller regler, barna velger selv hva Bilibo skal være. Den har vunnet flere priser og nevnes av eksperter som et leketøy som stimulerer barns kreativitet og motoriske utvikling på en enkel og god måte.