Antropometiske data fra WHO

torsdag 28. februar 2008

Jeg lager små pappmodeller av noen av ideene jeg har, i størrelse 1:10. I den forbindelse er det nyttig å også ha 1:10-representasjoner av brukerne, nemlig barn i ulike aldre. WHO sine antropometiske data med gjennomsnittshøyde for barn mellom 5-19 år er nyttig når man lager pappbarn i miniatyrstørrelse og kan sikkert komme til nytte senere i prosjektet også.

Reklamer

Talking and listening to children

mandag 28. januar 2008

Blant bøkene jeg har lest den siste tiden er «Children’s Spaces» av Mark Dudek. Boken inneholder et interessant kapittel av Alison Clark – «Talking and listening to children» – om hvordan man best kan kommunisere med små barn om design. Clark skriver at det generelt er økende interesse for å la barn delta når avgjørelser om deres liv tas, og sentralt i dette er også betydningen av å ta hensyn til barns meninger i forhold til utformingen av deres fysiske omgivelser. Jeg ønsker i mitt prosjekt å involvere barn i ulike aldre i designprosessen, og Clark beskriver i boken en ny metode for kommunikasjon med yngre barn – «The Mosaic Approach». Metoden er et resultat av en studie Clark utførte i en barnehage med barn i alderen 2-4 år. Metoden fokuserer først og fremst på arkitektur og innredning, og mindre på fysiske objekter, men jeg finner deler av den relevant for mitt prosjekt, først og fremst fordi den beskriver interessante metoder for kommunikasjon som fokuserer på barns styrker fremfor svakheter, og er tilrettelagt for at barn har ulike ferdigheter og kunnskaper. Tradisjonelle metoder i brukerinvolvert design som spørreskjemaer og intervjuer fungerer bedre sammen med voksne brukere enn med barn. 

Metodene som brukes i The Mosaic Approach er:

  • Observasjon av barna
  • Konferanser – korte intervjuer med barna 1 til 1 eller i grupper
  • Kamera – barna får selv bruke engangskamera til å ta bilde av områder og objekter som har betydning for dem
  • Omvisning – barna får arrangere guidede turer i sine omgivelser
  • Kart – 2D-representasjoner av omgivelser og rom med barnas egne bilder og tegninger
  • Intervjuer – Uformelle intervjuer med barnehageansatta og foreldre

Jeg har fundert på hvordan jeg skal få observert barnefamilier hjemme hos dem selv og hvordan barna benytter møbler og omgivelser i en naturlig, hverdagslig setting. Både barn og voksne oppfører seg annerledes når de har besøk eller når fremmede observerer dem. Jeg har kommet frem til at en mulig løsning er å sette sammen en Probe som jeg deler ut til noen familier med barn. Probepakken kan ta utgangspunkt i metodene fra The Mosaic Approach, og inneholde instruksjoner/oppgaver som strekker seg over en begrenset periode – 1-2 uker. Perioden avsluttes med et uformelt møte med familien for tilbakelevering av pakken pluss et intervju.

I tillegg mener jeg det er viktig å ha direkte kontakt med barn, og i møte med Trollkid og Gulberg Produktdesign den 18. januar diskuterte vi blant annet å la barn i ulike aldersgrupper få komme med sine idéer rundt møbler – alle trenger ikke nødvendigvis være i målgruppen. Jeg planlegger å kontakte en skolefritidsordning (Lysejordet SFOSørkedalen SFO) for å holde en workshop sammen med dem. Her kan jeg også observere barn som leker. For kontakt med yngre barn er Lysejordet Barnehage aktuelt.

Flere publikasjoner av Alison Clark:

Konferanse: Design For Children

torsdag 17. januar 2008

Under London Design Festival i september 2007 ble det arrangert en 1-dags konferanse med tema «Design For Children». Urban Preschool Blog rapporterte fra konferansen, og et sammendrag av dagen finnes her. Hovedfokus for konferansen var «the desirable qualities of the built environment presented through examples of collaborations between architects, designers and the educators of the world-renowned preschools in Reggio Emilia, Italy». Studio UK har også en tekst om konferansen på sine sider.

Reggio Emilia-metoden er verdenskjent innen pedagogikk og legger stor vekt på kreativitet og fantasi. Barnet ses på som ressurssterkt og kompetent og oppfordres til å uttrykke seg og skape ting gjennom kunst. Kreative og utforskende prosjekt- og temaarbeid med fokus på nærmiljø og natur er vanlige.

Det er denne metoden som ligger til grunn for møbelkonseptene PLAY+SOFT, resultatet av et 4 år langt forskningsprosjekt rundt myke møbler for barn.

 

«PLAY+SOFT» aims to enrich the material complexity and variety of environments for young children, introducing pliability, softness, and elasticity in places that are often composed of few materials, all of them hard. A rich material landscape supports children in their learning adventures and in constructing their identities, helping them to hone their sensory perceptions and develop synthetic abilities.»

Children are from the moon

onsdag 16. januar 2008

 

En interessant artikkel om det å designe for barn: «Adults are from Earth; Children are from the Moon – Designing for Children: A Complex Challenge» av Randy White fra White Hutchinson Leisure & Learning Group.

Produsenter og forhandlere

fredag 4. januar 2008

Relevante produsenter og forhandlere av møbler og leker:

Inaktive barn

fredag 4. januar 2008

Nyttige artikler og fakta om inaktivitet blant barn: