Godkjenning av diplomprogram

lørdag 12. januar 2008

Diplomprogrammet skal leveres til endelig godkjenning senest mandag 14. januar. Jeg har lastet opp det fullstendige programmet her.

Bakgrunn og tema
Stuer og barnerom i moderne hjem innredes stadig mer komfortabelt – både voksne og barn omgis av møbler og interiør som inviterer til avslapping, og det er behagelig og enkelt å tilbringe tid foran flatskjermen på veggen eller med laptopen i fanget. Samtidig er inaktivitet blant barn, og alle de negative følgene dette har, et økende problem.

Jeg ønsker å utfordre dette ved å utvikle et møbelkonsept for barn som er mindre statisk enn tradisjonelle møbler, som stimulerer lekelyst og fantasi, og som oppfordrer til bevegelse og aktivitet fremfor å sitte stille.

Konseptet vil utarbeides i tråd med Trollkid Eventyrmøblers forretningsidé om å lage eventyrlige møbler tuftet på enestående design og en god historie. Med dette menes at det skal ha en unik, visuell profil som stemmer overens med Trollkids ønske om å profilere skandinavisk natur, dyreliv og eventyr, og at det i en eller annen form skal være knyttet til, og formidle, en historie.

«Barn trenger å være i aktivitet. Kanskje neste generasjons barnemøbler heller skal stimulere motorikk og bevegelse enn stilsans?»
– Erling Dokk Holm, stipendiat, AHO

Problemformulering
Hvordan utvikle et attraktivt møbelkonsept for barn som:

  1. Oppfordrer til lek og bevegelse?
  2. Visuelt og funksjonelt underbygger Trollkids filosofi om å lage eventyrlige møbler tuftet på enestående design og en god historie?

Mål
Med utgangspunkt i Trollkids filosofi å utvikle et møbelkonsept for barn som skal stimulere lekelyst og fantasi, og som oppfordrer til bevegelse fremfor å sitte stille. Møbelet bør aktivisere og utfordre barna, og skal være tilpasset bruk i private hjem.

Reklamer

Utdrag fra diplomprogrammet

lørdag 12. januar 2008

Design for barn
Barn er en utfordrende målgruppe som tradisjonelt har fått liten oppmerksomhet av designere og produsenter. De siste 2-3 årene har det imidlertid skjedd en endring; det kan virke som at flere og flere får øynene opp for at barn har behov og ønsker som skiller seg fra voksnes, og produkter designet spesielt for barn har blitt et vanligere syn i butikkene både i Norge og internasjonalt.

IKEA er en produsent som var tidlig ute og lenge har hatt fokus på barn som målgruppe. Salget av barnemøbler fra deres varehus har steget jevnt, med en økning på hele ti prosent de siste to årene. For dem er barna et stadig viktigere sats-ningsområde, og i følge Gunn-Helen Øye i Prognosesenteret er det helt riktig strategi. En undersøkelse gjort av dem for Møbelrådet viser at norske familier brukte åtte prosent av møbelbudsjettet til barnerom i 2006, noe som var en dobling bare fra året før. Den samme trenden ser man også internasjonalt, både i resten av Europa, USA og til dels Asia er salgstallene for barnemøbler stadig høyere.

Barn er skapt for bevegelse!
Den norske møbeldesigneren Peter Opsvik har sagt at mennesket ikke er skapt til å sitte stille. I sin karriere har han blant annet utviklet «Balans», som er en serie kontorstoler som oppfordrer brukeren til å være i bevegelse og variere sin sitte-stilling.

inaktive.jpg

Når det gjelder barn er det å unngå stillesitting og passivitet spesielt viktig. Inaktivitet blant barn er et økende problem i dagens samfunn, like mye som det er et problem blant voksne. Plager som stressnakke, hodepine, musearm, rygg-smerter, overvekt og dårlig holdning er blitt vanlige, samtidig som mangel på bevegelse kan ha alvorlige konsekvenser for barnet senere i livet. Inaktivitet i barndommen fører til svakere muskler, mindre stimulering av nervesystemet og hjernen, og tidlig slitasje på knokler og ben. Motorikk, balanse, rytme og koordinasjon er også nært knyttet til fysisk aktivitet. Omgivelser som inviterer til en stillesittende livsstil er etter manges mening en medvirkende årsak til at stadig flere barn opplever helseproblemer som følge av inaktivitet. Møbler og interiør der barn oppholder seg blir dermed et naturlig utgangspunkt for å snu denne negative trenden.

Ønsket om å designe et produkt på bakgrunn av den økende interessen for barnemøbler og samtidig belyse et aktuelt og viktig samfunnsproblem som berører en målgruppe som i liten grad har mulighet til selv å uttrykke sine behov, danner altså grunnlaget for mitt diplomprosjekt.

Kilde: «Minimøbler», Dagbladet 04.02.07

Velkommen!

lørdag 15. desember 2007

Velkommen til mitt diplomprosjekt i industridesign ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO) våren 2008. Dette er et selvvalgt prosjekt som strekker seg over 4 måneder, og problemstillingen jeg har valgt å jobbe med er møbler og barn i bevegelse. Som samarbeidspartner har jeg vært så heldig å få Hedmarksbedriften Trollkid Eventyrmøbler, og som eksterne veiledere skal Gulberg Produktdesign bidra. Internt på AHO er Geir Øxseth min ansvarlige veileder.